About the Journal

Dergimiz, Sağlık ve Spor Bilimleri alanına özgün araştırma makalelerinin yayınlandığı uluslararası, hakemli, indeksli bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Ases Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Dergisi'nde aşağıdaki konular üzerine yazılanlar kabul edilir:

Temel Tıp Bilimleri, Anatomi, Biyofizik,Biyoistatistik, Fizyoloji, İmmünoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıp Tarihi ve Etik, Tıp Eğitimi, Dahili Tıp Bilimleri, Acil Tıp, Adlı Tıp, Aile Hekimliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi nakliyat, Enfeksiyon Hastalıkları, Üniversite Tıp ve Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Nöroloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Radyoloji, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Genetik, Cerrahi Bilimler , Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Patoloji, Plastik-Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Üroloji, Diş Sağlığı, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi, Ağız Patolojisi, Eczacılık, Hemşirelik, Beslenme ve Diyet, Sağlık Turizmi, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Yönetimi, FTR, Mikrobiyoloji, Medikal Tıp Mühendisliği, Biyomedikal, Biyomedikal Bilim, Gıda Mühendisliği, Beden Eğitimi ve Spor, Hareket ve Antrenman Bilimi, Spor Eğitimi, Spor Sağlık ve Beslenme, Egzersiz Fizyolojisi, Egzersiz ve Spor Psikolojisi, Spor Bilişim Teknolojisi, Spor Yönetimi, Rekreasyon, Spor İşletmeciliği, Spor Pazarlaması, Spor Sosyolojisi, Spor Biyomekaniği..

Ayrıca Sağlık ve Spor Bilimleri ile ilgili diğer özgün çalışmalar diğer yazılar yayınlanır. Dergiye ulaşan, belirtilen kapsam dışında ve dergilere uygun olmayan yazılar editörü ya da yayın kurulu kararları ile hakemlerin değerlendirilmesine gerek duyulmadan geri taranır ve yazar(lar) iade edilir.

Announcements

Current Issue

Vol. 1 No. 1 (2023): ASES JOURNAL OF HEALTH AND SPORTS SCIENCES VOL1
					View Vol. 1 No. 1 (2023): ASES JOURNAL OF HEALTH AND SPORTS SCIENCES VOL1
Published: 2023-12-29

Articles

View All Issues